Shakuhachi, lauren pray, fashion, guess shoes
Dress: Shakuhachi, shoes; Guess.

Shakuhachi, lauren pray, fashion

Shakuhachi, lauren pray, fashion

Shakuhachi, lauren pray, fashion, guess shoes

Shakuhachi, lauren pray, fashion, guess shoes

 

 

 

Shakuhachi, lauren pray, fashion